Beperking afschrijving gebouwen inclusief ondergrond
Bij het bepalen van de winst uit onderneming wordt de normale jaarlijkse afschrijving op vastgoed beperkt. Deze beperking houdt in dat de boekwaarde van een gebouw inclusief ondergrond niet mag dalen beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (gebouw voor belegging) wordt de WOZ-waarde als bodemwaarde gebruikt. Voor gebouwen in eigen gebruik wordt 50% van de WOZ-waarde als bodemwaarde gebruikt. De invoering van de afschrijvingsbeperking betekent niet dat een verplichte opwaardering tot de WOZ-waarde moet plaatsvinden. Voor gebouwen die al vóór 1 januari 2007 tot het ondernemingsvermogen behoorden en waarop nog niet gedurende ten minste 3 jaren is afgeschreven, gaat de beperking pas in, in het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin die 3 jaren zijn geëindigd. (Bron Belastingdienst)
Heeft u direct vragen omtrent dit onderwerp, druk dan op de knop "Stel uw vraag aan de adviseur!" rechts onderin het scherm.