DIGID code
In toenemende mate kunt u via internet zaken doen met overheidsinstellingen. Denk aan het aanvragen van een vergunning via de website van uw gemeente, of het inzenden van uw belastingaangifte via internet. Meestal wisselt u bij dergelijke diensten vertrouwelijke gegevens uit. Om ervoor te zorgen dat die gegevens alleen met u worden uitgewisseld, willen overheidsinstellingen zeker weten dat u ook echt bent wie u beweert te zijn. Anders gezegd: overheidsinstellingen willen uw identiteit kunnen vaststellen. Zo controleren overheidsinstellingen dat anderen niet namens u handelen. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Aan het loket stelt men uw identiteit vast aan de hand van uw legitimatiebewijs. Gaat u echter naar de internetsite van een overheidsinstelling, dan bestaat die mogelijkheid niet. Daar gebruikt men andere toegangsmiddelen (ook wel authenticatiemiddelen genoemd), zoals een gebruikersnaam met wachtwoord. Als iedere overheidsinstelling haar eigen authenticatiemiddel ontwikkelt, zou u straks voor iedere overheidswebsite een andere inlogcode moeten onthouden. DigiD voorkomt dit. Iedereen die beschikt over een burgerservicenummer en ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente kan een DigiD inlogcode aanvragen.
Heeft u direct vragen omtrent dit onderwerp, druk dan op de knop "Stel uw vraag aan de adviseur!" rechts onderin het scherm.